ODBER NOVINIEK

Odoberajte aktuálny leták a budete vždy informovaný o novinkách
NOVINKY
Slovak English German

Elektromasmart, s.r.o.

 

Vo svojej ponuke máme elektroinštalačný materiál od A po Z, káble, vodiče, špeciálne káble, bleskozvodový materiál, rozvádzače, vyhrievacie telesá, solárne kolektory, bojlery, elektromotory, ventilátory, vzdušné konvektory, prístroje domácej telefónnej techniky, vypínače, osvetľovacie stožiare, svietidlá pre domácnosti, priemysel, exteriérové aj interiérové osvetlenie. Ponúkame produkty pre koncového zákazníka od domácností po profesionálne riešenia elektroinštalácie v priemysle.

Od svojho vzniku spoločnosť prešla podstatnými zmenami. Rozšírila svoju pôsobnosť, sortiment výrobkov aj počet dodávateľov a odberateľov. Firma spolupracuje s renomovanými výrobcami a obchodnými partnermi na Slovensku i v zahraničí. Naše obchodné oddelenie pozostáva z kolektívu profesionálov na ktorých kladieme vysoké nároky, nakoľko náš zákazník je pre nás prioritou. Samozrejmosťou je kompletný servis, od vypracovania projektu, cenovej ponuky až po doručenie tovaru a montáž.

Cieľom spoločnosti ELEKTROMASMART, s.r.o. je kompletná starostlivosť o zákazníka a jeho spokojnosť, a preto ku každej požiadavke pristupujeme s osobitým dôrazom na kvalitu dodávaného riešenia.


 

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

01/ Všeobecné ustanovenia
02/ Ochrana osobných údajov
03/ Spôsob nakupovania
04/ Spôsob platby
05/ Spôsob dodania
06/ Expedičné náklady
07/ Dodacie lehoty
08/ Potvrdenie objednávky
09/ Zrušenie objednávky

10/ Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy
11/ Reklamácie a záručné podmienky

 

01/ Všeobecné ustanovenia:

- kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim
- vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné
- predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v nákupnej zmluve – objednávke, rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcu
- v prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať

- zaväzujeme sa svojim zákazníkom dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne vybavený slovenskými návodmi na používanie výrobku
- podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári
- objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru, k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim
- v jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a právo požadovať úhradu finančnej zálohy kupujúcim, na objednaný tovar
- v prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť
- rovnaké oprávnenie si predávajúci vyhradzuje v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu

Všetky ceny sú uvedené vrátane 20% DPH
Predajnou cenou za tovar sa rozumie vždy cena uvedená v mene EUR

 


02/ Ochrana osobných údajov:

 

- prehlásenie o ochrane osobných údajov
- osobné údaje zákazníkov sú chránené pred zverejnením a pred použitím treťou osobou, sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom
- osobné údaje zákazníkov nie sú poskytované iným tretím osobám
- zákony a predpisy - Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

 


03/ Spôsob nakupovania:

 

- po zaregistrovaní sa v online obchode, jednoduchým pridaním do nákupného košíka a uzatvorením objednávky
- emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- telefonicky Orange: 0905259919, O2: 0948259919
- SMS správou
- písomne na našej adrese určenej pre poštový styk:
Silvius Kulich, Centrum 2395/33, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
- priamo v našom kamennom obchode:

 

dark – bižutéria, módne doplnky a akčné figúrky
OD PRIOR STRED, Námestie SNP 2497 vo Zvolene - na prízemí

 

Pondelok - Piatok: 08:00 hod – 18:00 hod
Sobota: 08:00 hod – 13:00 hod

 


04/ Spôsob platby:

 

- dobierkou pri prevzatí zásielky
- vopred - po vzájomnej dohode - na základe vystavenej pred faktúry - na každej pošte poštovou poukážkou typu U, v prospech Silvius Kulich, Novosady 16, 962 12 Detva č. účtu: 2625781416/1100, majiteľ účtu Silvius Kulich
- vopred - po vzájomnej dohode - na základe vystavenej pred faktúry - priamym vkladom, alebo bezhotovostným prevodom na účet 2625781416/1100 vedený v Tatra banke, majiteľ účtu Silvius Kulich
- v hotovosti - pri osobnom prevzatí tovaru v našom kamennom obchode

 


05/ Spôsob dodania:

 

- slovenskou poštou
- zmluvnou kuriérskou službou Geis Parcel SK, DPD - Direct Parcel Distribution SK
- vlastný rozvoz - po vzájomnej dohode a po uhradení zásielky vopred - platí pre vybrané mestá na území SR 1 krát mesačne – bez úhrady akýchkoľvek expedičných nákladov
- osobné prevzatie v kamennom obchode - po vzájomnej dohode – bez úhrady akýchkoľvek expedičných nákladov (neváhajte sa informovať)


06/ Expedičné náklady:

 

- pre územie SR od 3,80 EUR s DPH 20%, pre územie ČR od 10,50 EUR s DPH 20%
- táto suma zahrňuje balné a prepravné náklady a poistenie tovaru
- expedičné náklady znáša kupujúci
- výšku expedičných nákladov ovplyvňuje hmotnosť, hodnota a zvolený spôsob prepravy zásielky
- bez úhrady akýchkoľvek expedičných nákladov - po vzájomnej dohode a po uhradení zásielky vopred – vlastný rozvoz - platí pre vybrané mestá na území SR 1 krát mesačne
- bez úhrady akýchkoľvek expedičných nákladov - po vzájomnej dohode - prevzatie tovaru v kamennom obchode - za tovar platíte pri prevzatí tovaru
(neváhajte sa informovať)

 


07/ Dodacie lehoty:

 

- dodacia lehota je od 48 hodín do 30 dní od prijatia kompletnej objednávky, v závislosti od dostupnosti tovaru, ak nie je uvedené inak
- v prípade, že tovar sa momentálne nenachádza na sklade, budeme Vás čo najskôr kontaktovať

 


08/ Potvrdenie objednávky:

 

- objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie o prijatí objednávky vám zašleme
e-mailom, o dodaní budete taktiež informovaný e-mailom, v prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať

 


09/ Zrušenie objednávky:

 

-v prípade, že by ste sa rozhodli z akéhokoľvek dôvodu stornovať Vašu objednávku, prosíme informujte nás čo najskôr o tejto skutočnosti emailom, resp. krátkou sms správou, alebo telefonicky
- nie je nutné uvádzať dôvod stornovania objednávky, stačí uviesť Vaše meno, priezvisko, kód výrobku, názov výrobku a text „storno objednávky“
- predídete tak zbytočnému zvyšovaniu našich nákladov, za čo Vám V O P R E D Ď A K U J E M E

 


10/ Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy:

- v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s týmto zákonom
- odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou (emailom alebo poštou na adresu Silvius Kulich, Centrum 33, 960 01 Zvolen, Slovenská republika), uvedie v ňom svoje meno, priezvisko, poštovú adresu, presnú špecifikáciu tovaru, číslo a dátum objednávky, spôsob akým má predávajúci vrátiť prijaté plnenie najmä číslo účtu/poštovú adresu
- zároveň s odstúpením od zmluvy je kupujúci povinný doručiť v lehote do 7 dní predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený tovar v originálnom, nepoškodenom balení, spolu s dokladom o nadobudnutí vráteného tovaru (faktúra) a dokladom o zaplatení za tento tovar a to osobne alebo formou poistenej zásielky (nie na dobierku) na adresu Silvius Kulich, Centrum 33, 960 01 Zvolen, Slovenská republika na svoje náklady
- do 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy a doručenia nepoškodeného, nepoužitého tovaru v originálnom nepoškodenom balení vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu spôsobom, ktorý v odstúpení od zmluvy určí kupujúci
- v prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený, neúplný, alebo sa tento nenachádza v nepoškodenom pôvodnom balení, bude predávajúci postupovať v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka
- v prípade bezdôvodného neprevzatia objednaného tovaru - zásielky zo strany zákazníka, bude zákazníkovi fakturovaný poplatok za náklady spojené s prepravou neprevzatej zásielky vo výške skutočných vzniknutých nákladov na prepravu neprevzatej zásielky k zákazníkovi a späť. Za bezdôvodné neprevzatie zásielky je automaticky považovaná každá taká zásielka, ktorú prepravná spoločnosť, alebo Slovenská pošta vráti späť odosielateľovi ako zásielku, ktorú adresát neprevzal v úložnej dobe resp. prevzatie zásielky odmietol (s vínimkou odmietnutia prevziať zjavne poškodenú zásielku)

 


11/ Reklamácie a záručné podmienky:

 

- kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia
- prípadné vady je kupujúci povinný čo najskôr oznámiť predávajúcemu
- poskytnutá záruka sa vzťahuje len na výrobné vady
- predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté na tovare neodborným používaním výrobku, vplyvom vonkajších udalostí a chybnou manipuláciou kupujúceho s tovarom po jeho prevzatí
- na vady takéhoto pôvodu sa nevzťahuje poskytnutá záruka
- predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté na tovare počas jeho prepravy
ku kupujúcemu (poisťujeme všetky odosielané zásielky)
- záručná lehota na predávaný tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak

Postup pri reklamácii:
a) informujte nás ihneď o reklamácii telefonicky, e-mailom, alebo písomne
b) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
Silvius Kulich, Centrum 33, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
c) v zásielke uveďte predmet reklamácie, vašu poštovú adresu, telefonický kontakt, emailovú adresu a priložte doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode (faktúra)
d) prípadné reklamácie vybavíme bezodkladne k Vašej spokojnosti, individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom (najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamácie našou firmou)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

VERÍME, ŽE VAŠA NOVÁ FIGÚRKA VÁM PRINESIE VEĽA RADOSTI A SPOKOJNOSTI

A V BUDÚCNOSTI BUDEME MOCŤ USPOKOJIŤ AJ VÁŠ ZÁUJEM O KÚPU ĎALŠÍCH

FIGÚROK, Z NAŠEJ NEUSTÁLE SA ROZŠIRUJÚCEJ PONUKY.


V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ.

S5 BOX

PRIHLÁSENIE